Dyslexie

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. Dyslexie is een complex taalprobleem dat zich niet alleen beperkt tot ernstige lees- en spellingproblemen. De symptomen van dyslexie zijn leeftijdsafhankelijk en lopen uiteen van leerproblemen tot sociaal-emotionele problemen. Dyslexie is aangeboren en kan dus niet voorkomen worden. Wat we wel kunnen doen is de ernst van dyslexie helpen te verkleinen.

 

Behandeling

De behandeling van dyslexie is altijd op maat en bestaat uit verschillende technieken. De dyslexiespecialisten van Logo & Co werken hierbij nauw samen met instanties die gespecialiseerd zijn in dyslexie en de leerkracht van uw kind.

Twijfelt u? Vraag dan om een onderzoek of advies. Als dyslexie in een vroeg stadium gesignaleerd wordt, is de kans groter dat de ernst ervan verkleind kan worden. Bovendien kunnen we door vroegtijdige behandeling van dyslexie een hoop frustratie en onzekerheid bij u of uw kind wegnemen.

Als dyslexiespecialist staan wij ingeschreven in het Register Dyslexie van de NVLF. 

Vragen over dyslexie en behandeling? Kijk bij informatie en/of linksBellen mag natuurlijk ook!