Informatie

Aanmelden

Hoewel de praktijk DTL-proof (Directe Toegankelijkheid Logopedie) is, vragen wij u om een verwijzing van uw huisarts, consultatiebureau-arts, orthodontist of specialist. Nog niet alle verzekeraars hebben DTL in het pakket opgenomen, vandaar dat wij u om deze verwijzing vragen.

U kunt zich ook via onze website aanmelden.

Maakt u zich zorgen of wilt u een adviesgesprek? Neem dan gerust contact met ons op!

Vergoeding

Logopedie zit in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. De vergoeding vanuit de basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische behandeling waarvoor u bent doorverwezen. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Er geldt een wettelijk eigen risico voor iedereen vanaf 18 jaar.

Vergoeding van de behandeling van lees- en spellingproblemen

Bij lees- en spellingproblemen en dyslexie is er vaak sprake van een onderliggende logopedische stoornis, zoals een taalprobleem, een probleem in de auditieve verwerking of een fonologische stoornis. Dit gedeelte van de behandeling valt onder uw basisverzekering. Wij zullen hiervoor uitgebreid onderzoek verrichten.

Sinds enkele jaren is er een regeling voor de behandeling van ernstige dyslexie. Deze wordt alleen vergoed als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Klik hier voor informatie, informeer bij uw zorgverzekeraar of neem contact met ons op.

Declaraties

De behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en brengen wij bij u persoonlijk in rekening. Ook als de behandeling niet onder de dekking van uw zorgverzekering valt, moet u deze zelf betalen. Dit geldt bijvoorbeeld als u op een betere manier wilt leren spreken terwijl er geen sprake is van een stoornis of klacht. Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Kosten

Wilt u weten wat onze prijzen zijn? Bekijk onze prijslijst.

Klachten

Als u niet tevreden bent over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie, dan hopen we natuurlijk dat u dit eerst met ons bespreekt. Als we niet op de hoogte zijn, kunnen we uw klacht niet oplossen. Mochten we er desondanks niet samen uit komen, dan kunt u met de klacht terecht bij het klachtenloket paramedici. Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logo & Co volgt deze klachtenregeling.

WGBO

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO heeft dus ook betrekking op de behandelrelatie tussen logopedist en de cliënt in het kader waarvan zorg wordt verleend. Klik hier voor meer informatie.

Privacy

Wij verwerken medische gegevens van onze cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u heeft. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact met ons opnemen.

Links en informatie

Op de pagina Links vindt u uiteenlopende informatie, waaronder folders of links naar andere informerende websites en apps met handige oefeningen (logopedie, Engels, afasie, woordspelletjes)!