Specialisatie: wat hebben we allemaal in huis?

Als praktijk voor logopedie en dyslexie onderzoeken en behandelen we logopedische stoornissen en dyslexie. Daarnaast behandelen wij ook kinderen en volwassenen die in de Engelse taal begeleiding nodig hebben en zijn er mogelijkheden om uw kind met dyslexie voor te bereiden en te ondersteunen bij het vak Engels in het voortgezet onderwijs.

Onze praktijkmedewerkers zijn ingeschreven in Register voor Dyslexiebehandelaars (NVLF) en in het Kwaliteitsregister voor paramedici. 

Om ons vak deskundig uit te oefenen, voorlichting te kunnen geven en onze kennis blijvend up-to-date te houden, volgen wij regelmatig cursussen. De onderstaande cursussen zijn door één of meerdere medewerkers van onze praktijk gevolgd; klik op het thema om te zien welke cursussen dit zijn. 

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

 

SPRAAK

SPRAAK

Cursussen voor de behandeling van stoornissen op het gebied van articulatie, dyspraxie, dysartrie en stotteren, waaronder: 

Cursus Fonologische stoornissen bij kinderen Hodson en Paden

Cursus Fonologische stoornissen bij kinderen Methaphon

Cursus Stotteren bij kinderen: directe en indirecte therapie bij kinderen van 2 tot 7 jaar

Cursus “vroegtijdige interventie bij jonge kinderen die pas korte tijd stotteren”

Cursus Spreektechnieken bij stotteren

Cursus dyspraxie

Cursus Prompt 1 en 2 (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets)

Cursus Dysartrie

Cursus Logopedie en de ziekte van Parkinson

MONDGEDRAG

MONDGEDRAG

Cursussen voor behandeling van stoornissen op het gebied van OMFT (= oraal myofunctionele therapie), waaronder:

Cursus Oro-Myofunctionele Therapie / Logopedie en tandheelkunde

Opfriscursus OMFT

Verdiepingscursus OMFT

VOEDING

VOEDING

Cursussen voor de behandeling van stoornissen op het gebied van voedingsproblemen bij kinderen en volwassenen, waaronder: 

Workshop dysfagie MUMC

Eet- en drinkproblematiek bij baby’s en zeer jonge kinderen

TAAL

TAAL

Cursussen voor de behandeling van stoornissen op het gebied van taalontwikkeling en afasie, waaronder:

Cursus Story Grammar Training

Cursus Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van twee tot zes jaar (CT2)

Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 6 jaar (CT3)

Cursus Afasie

Studiedag “De patiënt met een globale afasie”

Cursus Logopedie en communicatie met ouderen (dementie)

Cursus Speelplezier (module 1 en 2)

Cursus Differentiaal diagnose en behandelprincipes van dysfatische ontwikkeling bij kinderen

Studiedag de taal van kinderen met een psychiatrische stoornis, Maastricht UMC

Cursus “Praten doe je met z’n tweeën” (gecertificeerd trainingsprogramma voor ouders van kinderen met een communicatiestoornis)

Cursus Metataal (Multimodale en metalinguistische taaltherapie voor kinderen met TOS)

Cursus Logopedie en meertaligheid

Cursus inzicht in pragmatische problemen door analyse van conversaties van kinderen vanaf 4 jaar

Cursus Sensorische integratie bij kinderen. Anders kijken naar kinderen

STEM

STEM

Cursussen voor de behandeling van stoornissen op het gebied van stem, waaronder:

Cursus “Nasaleren volgens Pahn” 

Workshops: Manuele facilitatie bij hypertone stemstoornissen

Cursus “Kliniek van Stemstoornissen” 

Cursus accentmethode 

Bijscholing Stem Maastricht UMC

Cursus Diagnostiek en therapie bij stemproblemen Zuyd Hogeschool

LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN/DYSLEXIE

LEES- EN SPELLINGPROBLEMENEN/DYSLEXIE

Cursussen voor de behandeling van stoornissen op het gebied van lezen en spelling, waaronder:

Cursus centraal auditieve taalstoornissen 

Cursus auditieve verwerking en logopedie

Cursus spraak- en taalontwikkeling, auditieve verwerkingsproblemen: diagnostiek en behandeling

Cursus Dyslexie/dysorthografie module 1

Cursus Dyslexie en co-morbiditeit

Dyslexiedag vanuit NVLF

Nationaal Dyslexie Conferentie, Lexima

Cursus Meer succes met Dyslexie-ICT, Lexima

Post-HBO dyslexiespecialist, Hogeschool Limburg

Cursus Methode taal in blokjes/Zo leren kinderen lezen en spellen (STAAL), Jose Schraven

Cursus Connect Vloeiend lezen en Ralfi

Dyslexie Specialist Master Special Educational Needs, Fontys Hogeschool Sittard

Postacademische cursus ‘Geregeld’ behandeling Dyslexie, Rijksuniversiteit Groningen

Cursus Spellingproblemen en dan? Kwec

Cursus Pubers, Dyslexie en Social Media, Kwec

Cursus Zo leren kinderen lezen en spellen, José Schraven

Cursus Fonolgische en leerpsychologische methode S. Karmans

Cursus Dyslexie bij kinderen en volwassenen: signalering en logopedische diagnostisering

Cursus Dyslexie bij kinderen en volwassenen: logopedische diagnostiek en behandeling Transfergroep Rotterdam 

Cursus Dyslexie voor behandelaars

Dyslexiedag “Dyslexie, een stap verder!”

Cursus Dyslexie: van theorie tot praktijk

Cursus Tookit begrijpend lezen

Cursus Communicatie- en dyslexiehulpmiddelen

Cursus Toch nog leren lezen methode

OVERIG

OVERIG

Dag van de logopediewetenschap

Cursus Coachen van presentatievaardigheden

Presentatie coaching via theatertechnieken

Cursus Leiding geven & Leiderschap

Cursus Effectief communiceren

Training DTL/Verslaglegging/ICF Zuyd Hogeschool

Workshop ‘doelgericht en Smart’, NVLF

Cursus De kunst om anders te handelen, NLP toegepast in de logopedie