Specialisatie

Wat hebben we allemaal in huis?

Als praktijk voor logopedie en dyslexie onderzoeken en behandelen we logopedische stoornissen en dyslexie. Daarnaast behandelen wij ook kinderen en volwassenen die in de Engelse taal begeleiding nodig hebben en zijn er mogelijkheden om uw kind met dyslexie voor te bereiden en te ondersteunen bij het vak Engels in het voortgezet onderwijs.

Onze praktijkmedewerkers zijn ingeschreven in Register voor Dyslexiebehandelaars (NVLF) en in het Kwaliteitsregister voor paramedici.

Om ons vak deskundig uit te oefenen, voorlichting te kunnen geven en onze kennis blijvend up-to-date te houden, volgen wij regelmatig cursussen. De onderstaande cursussen zijn door één of meerdere medewerkers van onze praktijk gevolgd; klik op het thema om te zien welke cursussen dit zijn.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

SPRAAK

MONDGEDRAG

VOEDING

TAAL

STEM

LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN/DYSLEXIE

OVERIG