Vergoedingen

Logopedie zit in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten waarvoor u bent doorverwezen. U kunt ervan uitgaan dat wij een contract zullen sluiten met alle zorgverzekeraars. De behandeling wordt dan ook meestal door uw zorgverzekeraar vergoed. Wel even rekening houden met het wettelijk eigen risico dat geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.

 

Vergoedingen van de behandeling van lees- en spellingproblemen

Bij lees- en spellingproblemen en dyslexie is er vaak sprake van een onderliggende logopedische stoornis, zoals een taalprobleem, een probleem in de auditieve verwerking of een fonologische stoornis. Dit gedeelte van de behandeling valt onder uw basisverzekering. Wij zullen hiervoor uitgebreid onderzoek verrichten.

Sinds enkele jaren is er een regeling voor de behandeling van ernstige dyslexie. Deze wordt alleen vergoed als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Klik hier voor informatie, informeer bij uw zorgverzekeraar of neem contact met ons op.

Declaraties

De behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en brengen wij bij u persoonlijk in rekening. Ook als de behandeling niet onder de dekking van uw zorgverzekering valt, moet u deze zelf betalen. Dit geldt bijvoorbeeld als u op een betere manier wilt leren spreken terwijl er geen sprake is van een stoornis of klacht. Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Kosten

Wilt u weten wat onze prijzen zijn? Bekijk onze prijslijst.