Voorlichting

Bijeenkomsten en cursussen

Naast de behandeling van logopedische stoornissen en dyslexie, ondersteunt Logo & Co zorg- en onderwijsprofessionals en medewerkers bij peuterspeelszalen en kinderopvangcentra. Dat doen we via bijeenkomsten, cursussen en trainingen. Er zijn ook bijeenkomsten of cursussen speciaal voor ouders. Bel of mail voor meer informatie.

Aanbod voorlichting, cursussen en bijeenkomsten:

Voor wie Wat
Peuterspeelzalen Voorlichtingsbijeenkomst
Leerkrachten Cursus ‘Leesplezier’ met o.a. uitleg over Ralfi en Connect Vloeiend Lezen
Leerkrachten Cursus ‘Coach (lees)ouders bij het gebruik van Ralfi’
Scholen|ouders Informatie-avond over taalontwikkeling
Ouders Bijeenkomst ‘Praten met je kind’
Leerlingen Beroepenvoorlichting middelbare scholieren
Tandartsen Voorlichtingsbijeenkomst (OMFT)

Voorlichting op maat

U zoekt naar iets specifieks op het gebied van logopedie of andere logopedie gerelateerde voorlichting? Neem dan contact op, wij verzorgen ook bijeenkomsten op maat.